شرکت رابین تک 

با بهره گیری از توان تخصصی نیروهای مجرب کارشناسی  خدمات ارزشمندی در راستای بهبود کیفیت تجهیزات ،حوزه مهندسی ، بازرسی و کنترل پروژه و پیگیری و تسریع در انجام بموقع فعالیت ها عرضه می نماید .

خدمات بازرگانی 

این شرکت با توجه به تجارب خود در پروژه های مختلف صنعتی در حوزه  پشتیبانی مهندسی خرید و تدارکات کالا، خدمات ارزنده ذیل را به منظور جلب رضایت مشتریان محترم ارائه می نماید.

  • پشتیبانی مهندسی خرید
  • تدارک کالا

خدمات ساخت 

شرکت رابین تک تجارت با بهره گیری ازتوان تخصصی نیروهای مجرب کارشناسی  خدمات ارزشمندی در راستای بهبود کیفیت تجهیزات ، خدمات ارزشمندی در حوزه مهندسی ، بازرسی و کنترل پروژه و پیگیری و تسریع در انجام بموقع فعالیت ها عرضه می نماید .

  • بخش مهندسی
  • بخش بازرسی و کنترل کیفیت
  •  بخش کنترل پروژه وپیگیری و تسریع

خدمات مواد شیمیایی

این شرکت با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه مهندسی فرایند، بهداشت و صنایع غذایی خدمات زیر را برای کارخانجات و شرکت‌های فعال در حوزه‌های صنایع غذایی، دامداری و دامپروری، کشتارگاهها، پرورش و صادرات آبزیان و صنایع مشابه ارایه می‌دهد.

  • پشتیبانی مهندسی خرید
  • تدارک کالا
فهرست