خدمات بازرگانی

 

شرکت رابین تک با توجه به تجارب خود در پروژه های مختلف صنعتی در حوزه  پشتیبانی مهندسی خرید و تدارکات کالا، خدمات ارزنده ذیل را به منظور جلب رضایت مشتریان محترم ارائه می نماید.

پشتیبانی مهندسی خرید

  • بازدید و برگزاری جلسات فنی به منظور مشخص نمودن نیاز های مشتری
  • بررسی مدارک فنی درخواست های خرید (Data Sheet ، Material Requsition ،Spec و ….)  و ارائه خدمات در خصوص تکمیل و  بهینه سازی مشخصات  فنی اقلام درخواستی
  • تهیه دستورالعمل های کنترل کیفیت و شرایط تحویل گیری تدارکات کالا

تدارک کالا

ارائه خدمات ذیل در حوزه تدارکات کالا برای اطمینان از تحویل کالا براساس نیازمندیهای مشتریان ضروری می باشد:

  • کنترل کیفیت و بازرسی کالا براساس دستورالعمل های کنترل کیفی نهایی
  • انجام بازرسی کالا قبل از حمل و در صورت لزوم انجام هرگونه تست مطابق دستورالعمل و خواسته کارفرمایان و ارائه گزارش
  • پیگیری و تسریع در تحویل به موقع کالای پروژه
  • تحویل کالا درب انبار فروشنده (EW) تا درب انبار خریدار (DDP) و انجام فعالیت های مرتبط با انتقال بار از مبداء به مقصد نهایی
  • انعطاف مالی (دریافت وجه رایج کشور ریال ، دریافت ارز در داخل و خارج از کشور)
  • مدیریت زمان در تأمین کالا از ثبت سفارش تا تحویل به موقع کالا با توجه به نوع کالا ، کشور مبداء ، شیوه حمل و …
فهرست