صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و معدنی
آقای علیرضا قرنفلی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره +98 902 025 84 5200 Mr.Alireza Gharanfoli Managing Director and Chairman of the Board of Directors
آقای محمد حسین دادگر مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره +98 902 025 84 5204 Mr.MOHAMMAD Hossein Dadgar Commercial manager and member of the board of directors
خانم مهناز نصیری مدیر بازاریابی و فروش +98 902 025 84 5202 Mrs. Mahnaz Nasiri Marketing and Sales Manager
خانم نیلوفر جزنی کارشناس بازرگانی +98 902 025 84 5201 Ms. Niloofar Jazani Business expert
خانم فاطمه معقول کارشناس بازرگانی +98 902 025 84 5203 Ms. Fatemeh Maghool Business expert
صنایع شیمیایی
آقای هادی قرنفلی توسعه بازار +98 912 148 2229 Mr.Hadi Gharanfoli MARKET DEVELOPMENT
آقای دکتر محسن قرنفلی تحقیق و توسعه +98 912 218 9557 Dr. Mohsen Gharanfoli Research and development
آقای حسین قرنفلی مدیر فنی +98 910 456 6462 Mr.Hossein Gharanfoli Technical manager

آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر(عج) ، بعد از شهید بهشتی – بن بست زرین پلاک 8 – واحد 8
88713562(9821+)
88713562(9821+)

    فهرست