اتصالات FITTING

اتصالات مورد استفاده در
  • صنایع نفت
  • گاز
  • پتروشیمی
  • صنایع معدنی و فلزی
در رده ها ، سایز ها و متریال مورد درخواست کارفرما
انواع فیتینگ در نحوه اتصال 
SW ،  BW ،   THREADED
انواع فیتینگ فشار قوی
فهرست