شرکت رابین تک

شرکت رابین تک 

شرکت رابین با اتکا بر اندوخته های علمی و تجارب صاحبان و مدیران شرکت در حوزه اجرای پروژه های صنعتی و  صنایع مواد شیمیایی اقدام به توسعه فعالیت های متعدد در حوزه کسب و کار نموده است.

با گردآوری تیم مجربی از مهندسان در بخش های بازرگانی (تأمین کالا) و ساخت تجهیزات پروژه های صنعتی در صنایع فلزات آهنی (فولاد) و غیرآهنی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و …. برآن است تا با تلفیق دانش مهندسی و تجارب ارزشمند در حوزه تأمین و اجرای پروژه ها ، بتواند منبع قابل اطمینان در تهیه و تأمین تجهیزات در پروژه های جاری کشور و صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایفا نماید.

همچنین شروع فعالیت اعضای موسس شرکت از سال 1395 به شکل هسته فناور و دستیابی به دانش اولیه و اقدام به تولید آزمایشگاه برخی از مواد شیمیایی پشتوانه ارزشمندی در شرکت رابین برای توسعه فعالیت ها در  این حوزه و ارائه خدمات به صنایع مختلف بوده است.

 توسعه سلامت محور عرضه مواد شیمیایی نقش کلیدی در پایه گذاری فعالیت های این بخش داشته است.

فهرست